Zmiana formy opodatkowania od 2020 roku

Do 20 dnia miesiąca po miesiącu, w którym uzyskano pierwszy przychód w danym roku, lub jeżeli pierwszy przychód uzyskano w grudniu to do końca danego roku, można zmienić formę opodatkowania. Co w większości przypadków oznacz, że zmianę można dokonać do 20 lutego 2020. W tym celu nałoży złożyć do Urzędu Skarbowego oświadczenie lub dokonać tej zmiany poprzez aktualizację wniosku CEIDG-1.