Usługi Kadrowo-Płacowe


 • Lista płac

  Sporządzanie listy płac i rachunków do umów cywilno-prawnych.

 • Zgłoszenia do ZUS

  Dokonywanie zgłoszeń i wyrejestrowań pracowników i członków jego rodziny do ZUS-u.

 • Deklaracje ZUS

  Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS-u.

 • Akta osobowe

  Prowadzenie akt osobowych pracowników.

 • Umowy pracownicze

  Sporządzanie umów o pracę, zlecenie/o dzieło.

 • Zaświadczenia

  Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

 • Deklaracje

  Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych.

 • Reprezentacja

  Reprezentacja przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.