Wprowadzone przez Monika Dobrzycka

Księgowanie składek ZUS z części pracodawcy.

W 2023 roku zmianie uległy przepisu w zakresie zaliczania do kosztów podatkowych składek ZUS finansowanych z części pracodawcy. Do końca 2022 roku składki finansowane przez pracodawcę były zaliczane w koszty podatkowe w dacie ich zapłaty, chyba że były płacone z miesięcznym wyprzedzeniem, to wtedy były kosztem miesiąca, którego dotyczyły. Przykład:  Wynagrodzenie za 12/2021 zostało wypłacone […]

KSeF – zmiana terminu obowiązywania.

W dniu dzisiejszym Minister Finansów poinformował, że w 2024 roku KSeF nie będzie obowiązkowy. System zostanie wprowadzony tak szybko jak to możliwe. O  dacie jego wprowadzenia  dowiemy się po przeprowadzeniu audytu systemu, jednakże nie będzie to 2024 rok.

Zmiana formy opodatkowania.

Do 20 lutego 2024 (do 20 dnia miesiąca po miesiącu, w którym uzyskano pierwszy przychód w danym roku, lub jeżeli pierwszy przychód uzyskano w grudniu to do końca danego roku) można zmienić formę opodatkowania. W skrócie: Podatek liniowy: podatek oblicza się w wysokości 19 % od dochodu (przychody – koszty) opodatkowanie przedsiębiorcy podatkiem liniowym pozbawia […]

Rezygnacja z tworzenia ZFŚS na 2024 r.

Z tworzenia ZFŚS mogą zrezygnować pracodawcy zatrudniający na dzień 1 stycznia 2024 roku poniżej 50 osób w przeliczeniu na pełny etat, którzy nie są objęci układem zbiorowym pracy oraz niezobowiązani są do wydawania regulaminu wynagrodzenia. Aby zrezygnować z tworzenia ZFŚS należy zakomunikować o tym pracownikowi w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Powyższa informacja powinna być […]

Pracownicze Plany Kapitałowe.

Każdy pracodawca ma obowiązek podpisania umowy o zarządzanie PPK. Zwolnieni z tego obowiązku są mikroprzedsiębiorcy, u których wszyscy pracownicy złożyli deklarację o rezygnacji z przystąpienia do PPK. Status mikroprzedsiębiorcy należy zweryfikować na początku każdego roku.    Mikroprzedsiębiorca *- przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 1.zatrudniał średniorocznie […]

Mały ZUS+ na 2024 r.

Ulga „Mały ZUS PLUS” dotyczy przedsiębiorców, którzy spełniają poniższe warunki: łączny przychód w 2023 roku nie będzie przekraczał 120 000,00 zł (dotyczy podatników prowadzących przez cały rok działalność, jeżeli działalność była rozpoczęta w trakcie roku limit ten jest przeliczany i odpowiednio niższy), w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym (2023 i 2024) nie wykonują tych samych zadań […]

Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2024 r.

W 2024 r. zmianie ulegnie minimalne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę i umowy zlecenie.   WARTOŚCI MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA W 2024 R. OKRES UMOWA O PRACĘ UMOWA ZLECENIE od 01.01.2024 do 30.06.2024 4 242,00 zł brutto miesięcznie 27,70 zł brutto za godzinę od 01.07.2024 do 31.12.2024 4 300,00 zł brutto miesięcznie 28,10 zł brutto za […]