Wprowadzone przez Monika Dobrzycka

Konsekwencje nierzetelnie wystawionej faktury.

Za nierzetelną fakturę uznaje się fakturę która został wystawiona niezgodnie ze stanem rzeczywistym np. fikcyjna faktura, pusta faktura – czyli dokumentująca zdarzenie, które nie miało miejsca. Konsekwencje: brak wystawienia faktury – kara grzywny do 180 stawek dziennych, faktura wystawiona nierzetelnie lub wadliwie – kara grzywny do 720 stawek dziennych. Obecnie stawka dzienna wynosi od 120 […]

Faktura ustrukturyzowana – KSeF.

Faktura ustrukturyzowana – faktura w postaci elektronicznej, wystawiana za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (KseF), przy użyciu dedykowanej aplikacji: od 1 lipca 2024 roku wystąpi obowiązek wystawiania i udostępniania faktur ustrukturyzowanych (elektronicznych) dla podatników będących czynnymi płatnikami VAT, od 1 stycznia 2025 roku wystąpi obowiązek wystawiania i udostępniania faktur ustrukturyzowanych (elektronicznych) dla podatników nie będących czynnymi […]

TPR, ORD-U.

Dokumentacja cen transferowych –  druk TPR (za 2022 rok należy wysłać do urzędu właściwego z uwagi na podatek dochodowy do 30.11.2023). Dokumentację sporządza się wyłącznie w formie elektronicznej. Limity obligujące do sporządzania dokumentacji: lokalna dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość przekracza w roku podatkowym następujące progi dokumentacyjne: 1)    […]

28 grudzień 2023 – zawieszone badania i szkolenia BHP.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii, obowiązek przeprowadzania badań okresowych orasz szkoleń BHP został zawieszony. W związku z odwołaniem stanu epidemicznego 1 lipca 2023 roku, badania i szkolenia, których termin upłynął w czasie pandemii lub w ciągu 30 dni od ich odwołania, należy wykonać nie później niż do upływu 180 dni od dnia […]

Dzień wolny za 11.11.2023.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli święto wypada w dzień wolny od pracy, to należy udzielić pracownikom etatowym dnia wolnego w innym dniu, w danym okresie rozliczeniowym. 11 listopada 2023 (dzień świąteczny) wypada w sobotę a więc za ten dzień należy wyznaczyć w listopadzie (przy stosowaniu miesięcznego okresu rozliczeniowego) inny dzień, w którym pracownicy etatowi będą […]

E-Doręczenia – obowiązek założenia skrzynki

E-Doręczenia mają na celu zastąpić tradycyjną korespondencję (listy polecone) na komunikację z urzędami przez internet. Obowiązek posiadania skrzynki do e-Doręczeń uzależniony jest od daty rejestracji firmy. Przedsiębiorcy wpisani w CEIDG (np. jednoosobowe działalności gospodarcze, właściciele spółek cywilnych) do 31.12.2023, mają czas na założenie skrzynki do 30.09.2026. Przedsiębiorcy zarejestrowani w KRS (np. spółki z o. o. […]

Dokumentacja cen transferowych za 2022 rok

31.10.2023 upływa termin sporządzenia w formie elektronicznej, dokumentacji cen transferowych za 2022 rok. Druk TPR za 2022 rok należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego z uwagi na podatek dochodowy do 30.11.2023.