Wprowadzone przez Monika Dobrzycka

Tarcza antykryzysowa 3.0 – zwolnienie z ZUS

Zgodnie z Tarczą Antykryzysową 3.0 jeżeli korzystają Państwo z ulgi na start albo osiągają wyższy przychód niż 15 681 zł, ale dochód (przychód minus koszty) nie przekracza 7 000 zł w pierwszym miesiącu, za który wnioskuje się o zwolnienie, to można skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS za kwiecień i maj, nawet jeżeli zostały już […]

Tarcza antykryzysowa 2.0

Zwolnienie ze składek ZUS za 03,04,05/2020, w wysokości 50 % dla firm zgłaszających do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób ( w tarczy antykryzysowej 1 było zwolnienie tylko dla mikroprzedsiębiorstw zgłaszających poniżej 10 osób – to zwolnienie nadal obowiązuje i zwolnienie obejmuje 100 % składek).Zwolnieniu podlegają tylko składki nieopłacone. Wyjątek stanowią składki za marzec, które […]

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z zamknięciem z powodowy COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły przysługuje rodzicom/opiekunom dzieci, którzy: opiekują się dzieckiem do lat 8, są objęci ubezpieczeniem chorobowym. Aby uzyskać zasiłek wystarczy złożyć stosowne oświadczenie, które jest dostępne na stronach ZUS-u. Osoby prowadzę działalność gospodarczą składują je bezpośrednio do ZUS. Pracownik/zleceniobiorca składa je do […]

Dodatkowe udogodnienia nie zawarte w tarczy antykryzysowej

Minister Finansów podpisał rozporządzenie, które wydłuża termin złożenia CI-8 i zapłatę podatku za 2019 rok do 31.05.2020. W pakiecie rozwiązań tarczy antykryzysowej nie uwzględniono wydłużenia terminu na dokonanie rozliczeń rocznych PIT za 2019 rok. Minister Finansów powiedział, że nie będzie żadnych sankcji, jeżeli ktoś złoży je po terminie do końca maja. Mają zostać wydłużone terminy […]

Tarcza antykryzysowa

Tarcza Antykryzysowa przewiduje m.in.: Zwolnienie z opłacania składek ZUS przez 3 miesiące (za marzec, kwiecień i maj) dla mikrofirm ( czyli zatrudnienie wynosi do 9 osób i w ostatnich 2 latach obrachunkowych miała przychód nie większy niż 2 miliony euro). Zwolnienie z opłacania składek ZUS przez 3 miesiące (za marzec, kwiecień i maj) dla samozatrudnionych […]

Opłata recyklingowa

Opłata recyklingowa pobierana jest za: lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości poniżej 50 mikrometrów, pozostałe torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału równiej lub większej niż 50 mikrometrów. Z opłaty nadal zwolnione są bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze […]

BDO

Obowiązek wpisu do BDO objęte są podmioty, które: wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów, wprowadzając na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektroniczny i elektryczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. Rejestracja do BDO może być konieczna w przypadku: podatników, którzy prowadzą m.in. salony kosmetyczne, fryzjerskie, […]

Rozliczenie roczne PIT-28 – zmiana terminu

Poczynając od rozliczenia za 2019 rok, termin złożenia rozliczenia rocznego PIT-28 upływa z końcem lutego 2020. Podstawa prawna: art. 21 pkt 2.2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne: „Podatnicy są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym: zeznanie według ustalonego wzoru o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu […]

Zmiana formy opodatkowania od 2020 roku

Do 20 dnia miesiąca po miesiącu, w którym uzyskano pierwszy przychód w danym roku, lub jeżeli pierwszy przychód uzyskano w grudniu to do końca danego roku, można zmienić formę opodatkowania. Co w większości przypadków oznacz, że zmianę można dokonać do 20 lutego 2020. W tym celu nałoży złożyć do Urzędu Skarbowego oświadczenie lub dokonać tej […]