Usługi Dodatkowe


 • Rejestracja działalności

  Pomoc przy dokonywaniu formalności związanych z rejestracją działalności.

 • Faktury i rachunki

  Wystawianie faktur, rachunków, korekt i not korygujących.

 • Rozliczenia roczne

  Sporządzanie rozliczeń rocznych.

 • Plan kont

  Opracowywanie zakładowego planu kont.

 • Polityka rachunkowości

  Opracowywanie polityki rachunkowości.

 • Bilans i RZiS

  Sporządzanie bilansu i rachunku zysku i strat.

 • Sprawozdania finansowe

  Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego.

 • VZM

  Zwrot VAT za materiały budowlane.

 • Pozostałe

  Pozostałe usługi nie ujęte w ofercie.