Limity podatkowe i księgowe

Biuro Rachunkowe Simply Tax przygotowało dla Państwa listę obowiązujących limitów podatkowych i księgowych. Limity podatkowe i księgowe są aktualizowane zgodnie ze zmieniającymi się przepisami.
Limit zwolnienia z VAT-u


 • Wartość sprzedaży w roku poprzednim lub w roku bieżącym nie przekroczyła 150 000 zł (obowiązuje do 31.12.2016)

 • Wartość sprzedaży w roku poprzednim lub w roku bieżącym nie przekracza 200 000 zł (obowiązuje od 2017 roku)


Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych


 • Przychody z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie nie mogą przekroczyć kwoty 150 000 euro (obowiązuje do 31.12.2016)

 • Przychody uzyskiwane wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie może przekroczyć kwoty 150.000 euro (obowiązuje do 31.12.2016)

 • Przychody z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie nie mogą przekroczyć kwoty 250 000 euro (obowiązuje od 2017 roku)

 • Przychody uzyskiwane wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie może przekroczyć kwoty 2500 000 euro (obowiązuje od 2017 roku)


Limit prowadzenia ksiąg rachunkowych


 • Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych mają osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne, jeżeli ich przychody za rok poprzedni wyniosły co najmniej 2 000 000 euro.


Mały Podatnik


 • Wartość sprzedaży nie przekroczyła w roku poprzednim kwoty 2 000 000 euro.

 • Kwota obrotu brutto (za wyjątkiem niektórych usług finansowych) pozbawiająca przywilejów „małego podatnika” VAT (uproszczona amortyzacja, VAT kwartalny, metoda kasowa) – 1 200 000 euro.


Jednorazowa amortyzacja


 • Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, gdy wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku 2 000 000 euro.

 • Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych / osób fizycznych – łączna wartość odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć 50 000 euro.

 • Podatnicy podatku dochodowego, którzy rozpoczynają działalność 10 000 euro.