Numer indywidualnego rachunku podatkowego

Od 1 stycznia 2020 r. zostanie wprowadzony dla każdego Podatnika/Płatnika indywidualny rachunek podatkowy, który będzie służył do regulowania zobowiązań podatkowych, czyli wpłat na PIT, CIT, VAT.
Rachunki bankowe, na które obecnie dokonują Państwo wpłat będą aktywne do 31.12.2019. Po tym terminie wszystkie wpłaty należy dokonywać na indywidualny rachunek podatkowy, czyli już podatki po rozliczeniu grudnia 20019 / IV kwartału 2019 należy uiszczać według nowych zasad.
Indywidualny rachunek podatkowy można sprawdzić korzystając z generatora (https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego) lub w dowolnym urzędzie skarbowym podając:

 1. NIP, jeśli:
  • prowadzisz działalność gospodarczą i jesteś płatnikiem VAT
  • lub jesteś podatnikiem na podstawie odrębnych ustaw, ale nie obejmuje cię ewidencja PESEL
  • lub jesteś płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne
 2. PESEL, jeśli:
  • nie prowadzisz działalności gospodarczej
  • lub nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT
  • lub prowadzisz działalność gospodarczą i pracujesz na umowę o pracę.