przydatne linki

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach przez Internet

Zaświadczenia z Urzędu skarbowego o niezaleganiu/stwierdzające stan zaległości w podatkach można już uzyskać internetowo, składając wniosek na tzw. piśmie ogólnym za pośrednictwem portalu biznes.gov.pl
Urząd skarbowy wyda zaświadczenie elektronicznie, w formie dokumentu elektronicznego z bezpiecznym podpisem elektronicznym. Nie będzie więc konieczności wizyty w urzędzie i odbierania wersji papierowej.