Pracownicy młodociani – zmiana od 1. września 2018

Od 1. września 2019 roku za pracownika młodocianego uważana będzie osoba, która ukończyła 15 lat, ale nie przekroczyła jeszcze 18 roku życia. Przepisy dopuszczają zatrudnianie młodocianych którzy:

  • ukończyli co najmniej 8-letnią szkołę podstawową,
  • przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.

Młodociany nieposiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego, które może mieć formę: nauki zawodu, przyuczenia do wykonywania określonej pracy, rzemieślniczego przygotowania zawodowego.
Dotychczas zabronione była zatrudnianie osób które nie ukończyły 16 roku życia i gimnazjum (z pewnymi wyjątkami). Od 1.09.2018 zabronione będzie zatrudnianie pracowników w wieku poniżej 15 lat, poza kilkoma wyjątkami.
Zmiana związana jest z ostatnimi zmianami w systemie szkolnictwa.