Zmiany w Kodeksie Pracy – wypłata wynagrodzeń od 2019 r.

Od 1. stycznia 2019 art. 86 Kodeksu Pracy dotyczący sposobu wypłaty wynagrodzenia będzie obowiązywał wg nowego brzemienia, mianowicie: Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Oznacza to, że pracodawca uprawniony będzie do żądania od pracownika wskazania nr rachunku bankowego celem wypłaty wynagrodzenia, chyba że pracownik złoży pismo z prośbą o przekazywanie jego wynagrodzenia do rąk własnych.

Aktualnie przekazywanie wynagrodzenia do rąk własnych jest podstawową zasadą i podawanie nr rachunku bankowego jest dobrowolne. Zmiana jest dostosowaniem prawa do obowiązujących standardów, w których to prawie każdy pracownik ma rachunek bankowy i oczekuje wypłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy.

O ww. zmianie pracodawca będzie zobowiązany poinformować pracowników, którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie do rąk własnych, w terminie 21 dni od wejścia w życie wspomnianej ustawy. Pracownik na złożenie wybranego wniosku do pracodawcy będzie miał 7 dni od dnia otrzymania od pracodawcy wspomnianej informacji.