Podzielona płatność – split payment

Od 1. lipca 2018 podatnicy dokonując płatności za faktury mogą korzystać z mechanizmu podzielonej płatności split payment. Jest to dobrowolne i nie można w umowach zakazać korzystania z tej formy płatności – o korzystaniu lub nie ze split payment decyduje nabywca.
Split payment dotyczy tylko płatności za faktury i tylko płatności w polskich złotych. Przelewu dokonuje się wybierając specjalny komunikat przelewu, udostępniany przez bank lub SKOK, rozdzielający płatność na netto i VAT, które trafiają na odrębne rachunki sprzedawcy.