Weryfikacja on-line czynnych podatników VAT

Od 26 czerwca 2015 roku Ministerstwo Finansów udostępniło pod adresem www.portalpodatkowy.mf.gov.pl możliwość sprawdzania czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT.