Limit zwolnienia podmiotowego z VAT

23 grudnia 2014 roku Polska złożyła do Komisji Europejskiej wniosek o przedłużenie obowiązywania limitu zwolnienia podmiotowego z VAT w wysokości 150 tyś. zł. 14 lipca 2015 Rada Unii Europejskiej wydała decyzję o przedłużeniu obowiązywania w/w limitu do końca 2018 roku.