Składki ZUS na jedno konto od 1. stycznia 2018

W maju br. uchwalona została ustawa wprowadzająca z dniem 1. stycznia 2018 indywidualne rachunku bankowe dla płatników składek.
Obecnie składki przekazywane są w podziale na ich rodzaj na odrębne rachunku bankowe, a wpłaty identyfikowane poprzez m.in. nr NIP i PESEL. Do 31.12.2017 ZUS wygeneruje i przekaże płatnikom indywidualne numery rachunków. Informacja o numerze rachunku zostanie dostarczona papierowo listem rejestrowanym, lub jeśli płatnik utworzył już profil na platformie ZUS PUE – numer rachunku zostanie udostępniony na profilu.
Jeśli płatnik nie otrzyma informacji o numerze konta, powinien zgłosić się do placówki ZUS przed pierwszym terminem opłacania pierwszych składek na nowe konto.