Papierowe zwolnienia lekarskie do 30.06.2018

W kwietniu br. Sejm przedłużył czas obowiązywania tradycyjnych – papierowych zwolnień lekarskich, do połowy roku 2018.
Obecnie zwolnienie może zostać wystawione papierowo lub elektronicznie.
Pierwotnie zwolnienia papierowe miały zostać wycofane od 1. stycznia 2018.