Sankcje przy nierzetelnych rozliczeniach oraz wprowadzenie sankcji 100 % dla oszustw podatkowych w VAT od 2017 roku

Podstawowa sankcja w wysokości 30% będzie stosowana w przypadku stwierdzenia, że podatnik w złożonej deklaracji wykazał zaniżoną kwotę zobowiązania, zawyżona kwotę zwrotu lub nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe będzie ustalane również w przypadku braku złożenia deklaracji i wpłaty podatku.

Sankcja w wysokości 100 % będzie ustalana w sytuacji podatników dopuszczających się oszustw podatkowych (np. przy tzw. pustych fakturach).