Ograniczenia prawa do rozliczeń kwartalnych VAT od 2017 roku

Zmianie ulegnie brzmienie artykułu 99 ustawy o VAT:

  • nowa treść ustępu 3 nie przewiduje rozliczania za okresy kwartalne dla podatników innych niż mali podatnicy,
  • nowa treść ust. 3A nie przewiduje również możliwości rozliczeń za okresy kwartalne dla podatników rozpoczynających wykonywanie czynności opodatkowanych w okresie 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonali rejestracji jako podatnika VAT czynnego.