Miesięczne deklaracje podsumowujące od 2017 roku

Zgodnie z art. 1 pkt 11 ustawy zmieniającej informacje podsumowującą będzie składana :

– za okresy miesięczne,

-za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. – ordynacja podatkowa,

-w terminie do 25. dnia miesiąca następującego miesiąc.
Art. 1 ust. 11 lit. b wskazuje na to, iż w obecnie obowiązującym art. 100 zostanie uchylony ust. 4-7, czyli zlikwidowana zostanie możliwość składania dokumentu VAT-UE za okresy kwartalne.