nauka jazdy

Samochód osobowy – VAT w 2014 roku

Rok temu Polska wystąpiła do Komisji Europejskiej o zgodę na stosowanie odmiennych przepisów regulujących odliczanie VAT-u na samochody niż te, które zawarte są w unijnej dyrektywie. Decyzja derogacyjna w sprawie wniosku Polski o odstępstwo od unijnych przepisów podatkowych, została już podjęta. Wyrażono zgodę na propozycję polskiego rządu, dlatego po drugiej deregacji przedsiębiorcy będą mogli odliczyć już tylko 50% podatku VAT od zakupu pojazdu, paliwa i wydatków eksploatacyjnych, który nie jest używany wyłącznie do celów działalności gospodarczej
Na razie jednak nie wiadomo, kiedy nowe przepisy wejdą w życie, z czego skorzystają przez pewien czas przedsiębiorcy.
Do momentu ich wdrożenia będzie bowiem obowiązywał art. 86a ust. 2 pkt 6 lit. c ustawy o VAT, z którego wynika, że ograniczenie w odliczeniu podatku VAT nie będzie dotyczyło  pojazdów samochodowych, w których liczba miejsc łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg.

Podatnicy co do zasady będą mogli odliczyć całą wartość podatku VAT od samochodów z tzw. kratką, pod warunkiem posiadania odpowiedniej dokumentacji (art. 86a ust. 4 ustawy o VAT).