Minimalne wynagrodzenie w 2014 roku.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 września 2012 r. ( Dz. U. z 13.09.2013r., poz. 1074) określono wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. które będzie wynosiło 1680,00 zł brutto.
Minimalne wynagrodzenie dla osób podejmujących pracę po raz pierwszy, nie może być niższe niż 80 % wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli  w 2014 r. musi wynosić co najmniej 1344,00 zł brutto.