Anulowanie faktury

Anulowanie faktury może nastąpić jeżeli wystawiona faktura nie została wprowadzona do obrotu prawnego czyli nie została przekazana klientowi.
Aby móc anulować fakturę muszą być spełnione łącznie dwie przesłanki:

  1. Wystawiona faktura dokumentuje transakcję, która faktycznie nie miała miejsca.
  2. Wystawiona faktura nie została wprowadzona do obrotu.

Podatnik dokonując anulowania faktury, powinien w swojej dokumentacji posiadać zarówno oryginał jak i kopię z dokonanym na nich zapisem, który unieważnia ją.