Wprowadzone przez tomek

Anulowanie faktury

Anulowanie faktury może nastąpić jeżeli wystawiona faktura nie została wprowadzona do obrotu prawnego czyli nie została przekazana klientowi. Aby móc anulować fakturę muszą być spełnione łącznie dwie przesłanki: Wystawiona faktura dokumentuje transakcję, która faktycznie nie miała miejsca. Wystawiona faktura nie została wprowadzona do obrotu. Podatnik dokonując anulowania faktury, powinien w swojej dokumentacji posiadać zarówno oryginał […]