Nowe terminy wystawiana faktur od 2014 roku

Od nowego roku fakturę należy wystawiać nie później niż 15 dzień miesiąca następujący po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Fakturę będzie można wystawić do 30 dni przed dokonaniem sprzedaży.