Faktury dotyczące czynności zwolnionych w 2014 roku

Zgodnie z art. 106 b ust. 2 ustawy o VAT Podatnik nie jest zobowiązany do wystawiana faktur w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub art. 113 ust. 1 i 9.
Fakturę będzie trzeba jednak wystawić, jeżeli żądanie jej wystawienia zostanie zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.
W przypadku wystawiania faktur dotyczących czynności zwolnionych z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub art. 113 ust. 1 i 9 faktura powinna zawierać:

  1. datę wystawienia,
  2. numer kolejny,
  3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
  4. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
  5. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
  6. cenę jednostkową towaru lub usługi,
  7. kwotę należności ogółem,
  8. wykazanie przepisu ustaw, przepisu Dyrektywy 2006/112/WE lub innej podstawy prawnej, na podstawie której podatnik stosuje zwolnienie od podatku.