Darowizna

Wcześniejsze ewidencjonowanie sprzedaży w 2014 roku

 

Jeżeli faktura zostanie wystawiona przed datą dokonania sprzedaży (zgodnie z art. 14 ust. 1c pkt. 1 ustawy pdof i 12 ust. 3a pkt. 1 ustawy pdop), powstanie wcześniejszy obowiązek podatkowy z tytułu podatku dochodowego oraz wystąpi obowiązek zapłaty podatku we wcześniejszym terminie.

Wystawienie faktury przed datą sprzedaży nie spowoduje obowiązku zapłaty podatku VAT i nie da prawa do odliczenia podatku VAT. Prawo to powstanie dopiero w miesiącu sprzedaży lub otrzymania zaliczki.