Ogólne zmiany w PIT i CIT

  1. Nielegalne zatrudnianie pracowników – w przypadku wykrycia nielegalnego zatrudnienia (brak umowy) lub wypłaty wynagrodzenia w części lub w całości „pod stołem” przedsiębiorca nie będzie mógł zaliczyć do kosztów podatkowych wypłaconego wynagrodzenia oraz zapłaconych składek ZUS oraz dodatkowo będzie musiał doliczyć do swoich przychodów w/w kwoty (wynagrodzenie plus ZUS). Pracownik nie poniesie żadnych konsekwencji, dla pracownika przychód ten będzie zwolniony z PIT, wszelkie obciążenia będzie musiał pokryć pracodawca.
    Uwaga: Pracownik może zgłosić nielegalne zatrudnienie trwające przed 2022 roku a pracodawca będzie musiał ponieść konsekwencje.

  2. Likwidacja amortyzacji nieruchomości o charakterze mieszkalnym – od 2023 roku wejdzie przepis, który uniemożliwi dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od lokali o charakterze mieszkalnym wykorzystywanych w prowadzonej działalności. Dodatkowo nie będzie można rozliczać najmu według skali podatkowej – obowiązkowy stanie się ryczałt. Przez rok (czyli w 2022 roku) będzie jeszcze można dokonywać rozliczeń na dotychczasowych zasadach (opodatkowanie według skali czy amortyzacja), pod warunkiem, że dana nieruchomość jest wprowadzona do ewidencji środków trwałych przed 01.01.2022.

  3. Obowiązek wysyłania do US ksiąg i ewidencji podatkowych – od 2023 roku podatnicy będą zobowiązani do przesyłani w formie elektronicznej dokumentacji podatkowej (księgi handlowe, KPIR, ewidencja ryczałtowa, ewidencja środków trwałych). Podatnicy PIT oraz ryczałtowcy będą musieli przesyłać w/w dokumentację w okresach miesięcznych lub kwartalnych. Po zakończeniu roku wszyscy podatnicy ( w tym również podatnicy CIT) będą musieli przesyłać dokumentację podatkową służąca do sporządzenia zeznań rocznych.

  4. Leasing – od 2022 roku wykup przedmiotów z leasingu (samochody, maszyny, sprzęt komputerowy itp.) do majątku prywatnego a następnie jego sprzedaż przed upływem 6 lat, spowoduje obowiązek rozliczenia transakcji tak jakby był środkiem trwałym w działalności (nawet jeżeli działalność zostanie zlikwidowana). Czyli należy transakcję wykazać jako przychód z działalności i opodatkować zgodnie z przyjętą formą opodatkowania w działalności.