Obowiązek podatkowy w usługach budowlanych i transportowych 2014 rok

Obowiązek podatkowy dla usług budowlanych, budowlano-montażowych i transportowych powstaje w dniu wystawienia faktury.

W przypadku w/w usług sprzedawca ma 30 dni na wystawienie faktury. Jeżeli zdarzy się, że faktura zostanie wystawiona po terminie, obowiązek wykazania należnego podatku VAT  powstanie 30 dnia od dnia wykonania usługi.

Jeżeli zostanie dokonana przedpłata (przed wykonaniem usługi), obowiązek podatkowy powstanie w momencie otrzymania zaliczki.