Obowiązek podatkowy w VAT w 2014 roku

Od 1 stycznia 2014 nastąpiło zerwanie z zasadą powiązania powstania momentu podatkowego z datą wystawienia faktury.
Co do zasady, będzie on powstawał w momencie dokonania dostawy lub wykonania usługi.

W konsekwencji  wystąpi brak możliwości przenoszenia obowiązku podatkowego na kolejny miesiąc.