Towary używane 2014 rok

Od 1 stycznia 2014 roku przy dokonywaniu sprzedaży towarów używanych nie będzie już można skorzystać ze zwolnienia. Podatnik dokonując sprzedaży będzie musiał naliczyć podatek VAT.
Przedsiębiorcy, którzy wprowadzają do majątku firmy – majątek prywatny, w przypadku jego sprzedaży będą musieli naliczyć podatek VAT i odprowadzić go do Urzędu Skarbowego.