Krótszy termin zwrotu VAT dla mikroprzedsiębiorców z branży budowlanej

MF poinformowało, że zwroty VAT zadeklarowane przez mikroprzedsiębiorców z branży budowlanej będą realizowane w terminie nawet do 15 dni, pod warunkiem:

  • przesłania deklaracji VAT drogą elektroniczną lub złożenia jej bezpośrednio w US, oraz
  • dobrowolnego przekazania ewidencji podatkowej JPK_VAT za okres, z którego wynika zwrot nadwyżki podatku.

Złożenie ww. dokumentów umożliwi szybszą weryfikację zasadności zwrotu i jego otrzymanie.

Zaproponowane rozwiązanie jest odpowiedzią na objęcie od 1. stycznia 2017 usług budowlanych wykonywanych przez niektóre podmioty mechanizmem odwrotnego obciążenia, oznaczającego że sprzedaż usług przez czynnego podatnika następuje bez doliczenia podatku. Wówczas może wystąpić nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, a jej szybszy zwrot poprawi na płynność finansową przedsiębiorcy.