Brak NIP na fakturze a prawo do odliczenia VAT

Zgodnie z interpretacją indywidualna z 4.08.2017 nr 0112-KDIL1-1.4012.189.2017.1.MJ., brak numeru NIP nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczenia z faktury zakupu pod warunkiem, że:

  • faktura posiada pozostałe elementy zgodnie z wymogami ustawy,
  • zakupy wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych,
  • faktura dokumentuje faktycznie dokonaną transakcję.