Faktura ustrukturyzowana – KSeF.

Faktura ustrukturyzowana – faktura w postaci elektronicznej, wystawiana za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (KseF), przy użyciu dedykowanej aplikacji:

 • od 1 lipca 2024 roku wystąpi obowiązek wystawiania i udostępniania faktur ustrukturyzowanych (elektronicznych) dla podatników będących czynnymi płatnikami VAT,
 • od 1 stycznia 2025 roku wystąpi obowiązek wystawiania i udostępniania faktur ustrukturyzowanych (elektronicznych) dla podatników nie będących czynnymi płatnikami VAT (podmioty zwolnione z VAT).

Do końca 2024 r. z KSeF nie będą musieli korzystać podatnicy:

 1. zwolnieni z VAT,
 2. korzystający z kas rejestrujących do wystawiania faktur (od 2025 r. nie będzie można wystawiać faktur za pomocą kas rejestrujących) oraz
 3. wystawiający faktury uproszczone (paragony z NIP nabywcy do kwoty 450 zł).
 4. Tacy podatnicy będą mieli obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych od 1 stycznia 2025 (w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r., jeśli będą chcieli, będą mogli wystawiać faktury ustrukturyzowane, z wyłączeniem paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone).

 

W związku z powyższym:

 • faktury będą wystawiane w jednolitym wzorze,:
  • fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za wystawioną w dniu jej przesłania do Krajowego Systemu e-Faktur,
  • fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za otrzymaną w dniu przydzielenia w systemie numeru identyfikującego fakturę,
  • fakturę korygującą wystawia się w postaci faktury ustrukturyzowanej, która powinna zawierać numery identyfikujące w KseF faktury pierwotnej, jakich dotyczy)
 • nie będzie można wystawiać faktur papierowych lub w excelu itp.,,
 • wystąpi konieczność wystawiania faktur za pośrednictwem oprogramowania obsługującego KSeF lub skorzystania w tym zakresie z darmowego programu udostępnionego przez Ministerstwo finansów: hps://www.podatki.gov.pl/ksef/bezplatne-narzedzia-ksef/
 • znikną noty korygujące oraz nie będzie można anulować faktur – każdy błąd będzie trzeba naprawiać poprzez wystawienie faktury korygującej,
 • wystąpi konieczność podawania numeru faktury KSeF, przy dokonywaniu płatności przelewem.
 • faktury dla przedsiębiorców będą wystawiane i pobierane z KSeF,
 • wysyłka faktur mailowo do klientów będzie możliwa tylko ze specjalnym kodem QR, więc wystąpi konieczność dostosowania pod te wytyczne oprogramowania do wystawiania faktur,
 • faktury dla konsumentów (osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej) będą wystawiane na niezmienionych zasadach,
 • faktury z zagranicy nie będą objęte KSeF,
 • znikną faktury wystawiane z drukarek fiskalnych (od 01.01.2025),
 • do paragonów z NIP – zawsze będzie trzeba wystawić fakturę (od 01.01.2025)