e-Doręczenie – wydłużony termin wdrożenia.

Obowiązek wdrożenia e-Doręczeń został przesunięty z 10.12.2023 na 30.12.2023.

Komunikat ten został wydany na podstawie art. 155 ust. 10 ustawy o doręczeniach elektronicznych.