Sprawozdanie finansowe przy zawieszonej działalności.

Przedsiębiorstwo musi zamknąć księgi i sporządzić sprawozdanie finansowe:

  • jeżeli zawiesiło działalność w trakcie roku, nawet jeżeli po dniu zawieszenia nie wystawiły żadne zdarzenia gospodarcze,
  • jeżeli zawieszenie trwało cały rok obrotowy, ale w trakcie tego roku wystąpiła konieczność dokonania zapisów w księgach rachunkowych.