e-Doręczenia – przy zawodzie zaufania publicznego.

W przypadku świadczenia usług:

  • adwokata,
  • radcy prawnego,
  • doradcy podatkowego
  • doradcy  restrukturyzacyjnego,
  • rzecznika patentowego,
  • notariusza,

termin na założenie skrzynki do e-Doręczeń upływa 10 grudnia 2023 roku.