Dzień wolny za 11.11.2023.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli święto wypada w dzień wolny od pracy, to należy udzielić pracownikom etatowym dnia wolnego w innym dniu, w danym okresie rozliczeniowym.

11 listopada 2023 (dzień świąteczny) wypada w sobotę a więc za ten dzień należy wyznaczyć w listopadzie (przy stosowaniu miesięcznego okresu rozliczeniowego) inny dzień, w którym pracownicy etatowi będą mieli wolne.

Dzień wolny wyznacza pracodawca i nie musi go konsultować z pracownikami.

Naruszenie przepisów o czasie pracy jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, za które grozi kara grzywny w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł.