28 grudzień 2023 – zawieszone badania i szkolenia BHP.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii, obowiązek przeprowadzania badań okresowych orasz szkoleń BHP został zawieszony. W związku z odwołaniem stanu epidemicznego 1 lipca 2023 roku, badania i szkolenia, których termin upłynął w czasie pandemii lub w ciągu 30 dni od ich odwołania, należy wykonać nie później niż do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu epidemicznego, co przypada na termin 28 grudnia 2023 roku.