Deklaracje VAT od 2018 tylko elektronicznie

Od 2018 deklaracje wszystkie VAT można składać już tylko elektronicznie. Elektroniczną deklarację można złożyć na jeden z kilku sposobów:
  1. poprzez pełnomocnika, który dysponuje przypisanym sobie kwalifikowanym podpisem elektronicznym i zostanie wcześniej zgłoszony na formularzu UPL-1,
  2. samodzielnie:
  • korzystając z formularza interaktywnego opublikowanego na stronie www.e-deklaracje.gov.pl,
  • przy użyciu Aplikacji e-Deklaracje Desktop wspierającej korzystanie z formularzy interaktywnych bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
  • korzystając z innego oprogramowania stworzone przez firmy zewnętrzne, zgodnego ze specyfikacją MF.

Deklaracje i informacje VAT przesyłane z użyciem danych autoryzujących w 2018 r. trzeba będzie uwierzytelnić kwotą przychodu z zeznania podatkowego lub rocznego obliczenia podatku za 2016 r. (albo „0” jeśli podatnik nie był obowiązany złożyć zeznania za 2016).