Darowizna

Opłata recyklingowa 2018

Od 2018 przedsiębiorca oferujący lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania zobowiązany jest pobrać opłatę recyklingową. Stawka opłaty wynosi 0,20 zł za foliówkę plus VAT 23%  (przy założeniu że przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT). Po zakończeniu roku opłatę recyklingową należy przekazać do budżetu państwa, w terminie do 15 marca.
Pobrana opłata stanowi przychód podatnika, a w momencie wniesienia będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu.
Opłacie recyklingowej podlegają torby foliowe o grubości poniżej 50 mikrometrów, przy czym jeśli torby o grubości poniżej 15 mikrometrów oferowane są ze względów higienicznych lub jako podstawowe opakowanie żywności luzem, to nie nie podlegają one opłacie.