Od 2018 r. nowy próg dla środków trwałych

Od 2018 roku obowiązuje nowa wartość graniczna dla uznania składnika majątku za środek trwały lub inwestycję. Jeśli wartość początkowa nie przekracza 10 000 zł (netto w przypadku czynnych podatników, brutto w przypadku nie-vatowców), to podatnik może nie wprowadzać go do ewidencji środków trwałych. Wówczas wydatki poniesione na jego nabycie zalicza bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu oddania do użytkowania.
Do końca 2017 r. za środek trwały/inwestycję uznawało się składniki majątku przekraczające 3500 zł, dla których przewidywany okres w firmie był powyżej roku.