25 lat pozbawienia wolności za nieświadome, ale możliwe do przewidzenia zaksięgowanie nieprawdziwej faktury

1 marca 2017 roku wchodzi w życie przepis, na podstawie którego zaksięgowanie nieprawdziwej faktury, będzie rodziło ryzyko odpowiedzialności karnej dla osoby księgującej. Nieświadome , ale możliwie do przewidzenia zaksięgowanie tzw. „pustej faktury” będzie zagrożone karą 25 lat pozbawienia wolności.