Faktury wystawiane do paragonów od 01.01.2017

Od 1 stycznia 2017 roku występuje obowiązek wprowadzania do rejestrów VAT, wszystkich transakcji zawieranych z podmiotami gospodarczymi wraz z podaniem ich numerów NIP. Obowiązek ten dotyczy również faktur wystawianych do paragonów. Potwierdzenie tego stanowiska można odnaleźć w interpretacji indywidualnej z 24 listopada 2016 roku nr 1462-IPPP2.4512.689.2016.1.IZ.