VAT-27 przy świadczeniu usług z załącznika nr 14 ustawy o VAT

W przypadku świadczenia usług wykazanych w załączniku nr 14 ustawy o VAT, do których ma zastosowanie procedura odwrotnego obciążenia, należy co miesiąc do 25 dnia za miesiąc wcześniejszy, składać deklaracje podsumowującą VAT-27.