Zwolnienie chorobowe w dniu 11.11.2017 a udzielenie dnia wolnego

Za święto 11.11.2017, które przypadło w wolną sobotę, pracodawca zobowiązany jest do udzielenia dnia wolnego za ten dzień (gdy pracownika obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy).
Dodatkowy dzień wolny przysługuje również pracownikowi, który w tym dniu przebywał na zwolnieniu lekarskim. Jest to związane z dyspozycją art. 130 § 2 Kodeksu pracy, zgodnie z którą każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Zwolnienie chorobowe nie wpływa na wymiar czasu pracy, więc pracownikowi w dalszym ciągu należy się dzień wolny za święto przypadające w sobotę.
Natomiast w sytuacji gdy pracodawca już wyznaczy dzień wolny od pracy, a pracownik w tym czasie będzie na zwolnieniu lekarskim, nie należy już wyznaczać ponownego dnia wolnego, bo dzień wolny został już zagwarantowany i wymiar czasu pracy zostanie obniżony.