Faktura korekta dotycząc importu usług

Faktura korygująca import usług, w związku z błędnie wystawieniem faktury pierwotnej, powinna być zaewidencjonowana w dacie faktury pierwotnej.