Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

W związku ze zmianami jakie zaszły w zatrudnianiu cudzoziemców informujemy, że cudzoziemcy, którzy będą starali się o kartę pobytu czasowego niezależnie od łączącego stosunku prawnego z pracodawcą (umowa o pracę, umowa zlecenie) oraz wymiaru etatu, będą musieli mieć zagwarantowane minimalne krajowe wynagrodzenie na 2022 rok czyli 3010 zł brutto. Co oznacza. że pracownik np. na 1/2 etatu będzie musiał mieć zagwarantowane wynagrodzenie minimum 3010 brutto.

W przypadku oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi przepisy nie ulegają zmianie i wynagrodzenie brutto jest dostosowane do ilości przepracowanych godzin lub wymiaru etatu.