Niezbędnik podatnika

Zmiany w PIT i VAT od 1 stycznia 2013

Dnia 16 listopada 2012 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę
o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce.
Ustawa ta wprowadza zmiany między innymi w ustawie w podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku od towarów i usług.
Do najważniejszych zmian można zaliczyć, to że do kosztów uzyskania przychodów będzie można zaliczyć te wydatki, które zostały zapłacone w obowiązujących ramach czasowych, to znaczy, że zobowiązania zostaną uregulowane w terminie 30 dni od daty upływu płatności, lub 90 dni jeśli termin zapłaty jest dłuższy niż 60 dni. Jeśli obowiązek ten nie zostanie spełniony, podatnik zobowiązany jest do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę nieopłaconą. Jeśli w późniejszym terminie wydatek ten zostanie uregulowany, wówczas podatnik ma możliwość zwiększenia kosztów uzyskania przychodów.
Powyższe zmiany mają również zastosowanie w przypadku nabycia lub wytworzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. W związku z powyższym amortyzacja będzie księgowana w KUP, w zależności czy za dany zakup dokonano zapłaty. Amortyzacja wówczas liczona jest w części, w jakiej ich cena została uregulowana w określonych w ustawie terminach. Jeżeli zobowiązanie zostało uregulowane w terminie późniejszym, podatnik w miesiącu uregulowania tego zobowiązania zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę odpisów amortyzacyjnych, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie zdania pierwszego.
W praktyce, na podatnika zostanie narzucony obowiązek terminowego regulowania zobowiązań, jak również opisywania faktur i dołączania do nich potwierdzeń dokonania opłaty ich części lub całości.
Źródło: Ustawa z dnia 16.11.2012 o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce.