Kolejna obniżka odsetek od zaległości podatkowych

Rada Polityki Pieniężnej kolejny raz obniżyła stopy procentowe NBP o 0,25 %. Od 6 grudnia stopa kredytu lombardowego wynosi 5,75% w skali roku. Zgodnie z Ordynacją podatkową oznacza to, że odsetki od zaległości podatkowej uległy obniżeniu i wynoszą 13,5 % w skali roku, a obniżona stawka 10,13 %.