Zaliczka z tytułu WDT

Od 1 stycznia 2013 otrzymanie całości lub części zapłaty przed dokonaniem sprzedaży stanowiącej wewnątrzwspólnotową dostawę towaru nie powoduje powstania obowiązku podatkowego. Otrzymanie całości lub części zapłaty przed dokonaniem transakcji nie jest dokumentowane fakturą. Fakturę należny wystawić nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano towar.