Dane na fakturze, które nie mogą być korygowane za pomocą noty.

Dane na fakturze, które nie mogą być korygowane za pomocą noty:

  1. miara i liczba dostarczanych towarów,
  2. zakres wykonanej usługi,
  3. kwota rabatów, w tym za wcześniej otrzymane należności, o ile nie zostały uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
  4. wartość sprzedaży netto,
  5. stawka podatku,
  6. wartość sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami  podatku VAT i sprzedaż zwolnioną,
  7. kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek,
  8. kwota należności ogółem.