transport

Podróże służbowe w 2013 roku

Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju z 31 lipca 2012 roku, przewiduje wzrost stawek diet za podróże służbowe krajowe i zagraniczne od 1 stycznia 2013 roku.
 
Nowa stawki za podróż krajową wyniosą:

  • dieta 30,00 zł,
  • ryczałt za nocleg 45,00 zł
  • ryczałt za dojazd 6,00 zł.

 
Obecnie obowiązuje przepis który mówi, że dieta nie przysługuje jeżeli pracownikowi otrzymuje bezpłatne całodzienne wyżywienie.
Od nowego roku przepisy przewidują zmniejszenie wysokości diety o koszt otrzymanego nieodpłatnego wyżywienia:

  • za śniadanie o 25 % diety
  • za obiad o 50 % diety
  • za kolację o 25 % diety